CONTOH PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KETIDAK TERSEDIAAN AIR BERSIH / AIR MINUM KE PDAM & SURAT KUASA :